Contact Us

Head Office in the PRC
1, Beihuan Lu, Houjiezhen
Dongguan, Guangdong
PRC
Hong Kong
Unit 2403–2408, 24/F,
Shui On Centre 6–8 Harbour Road,
Wanchai,
Hong Kong